Vrba Wetzler Memorial

Pripomíname hrdinov minulosti,
pre generácie budúcnosti

Dlhodobé zámery projektu

Podpora účasti pedagógov na pochode Po stopách hrdinov

Podpora lektorov preventívnych programov o antisemitisme

Výstavba orientačnej cesty po trase úteku Vrbu a Wetzlera

Pozývame Vás zapojiť sa do projektov Vrba Wetzler Memorialu, ktoré rozvíjame v snahe zvýšiť povedomie mladej populácie o závažnosti rasových predsudkov a mechanizmoch ich vzniku a pôsobiť tak ako prevencia proti výskytu rizikového správania a extrémizmu v spoločnosti. Reagujeme na problematiku neznášanlivosti a skutočnosť, že 4% mladých ľudí (15-20 rokov) na Slovensku, považuje holokaust za “správnu vec”, čo vyplýva z prieskumu agentúry AKO, ktorý bol uskutočnený na podnet Múzea SNP v Banskej Bystrici. Veríme, že je veľmi dôležité, aby sme poznali svoju históriu a príbehy našich hrdinov. Každý dar pomôže podporiť učiteľov a lektorov, ktorí rozšíria tento príbeh do našich škôl. 

Podpora účasti pedagógov na pochode Po stopách hrdinov

V našom záujme je aktívne podporovať účasť pedagógov na pochode Vrba-Wetzler Memorial. Oslovujeme preto sponzorov, ktorých príspevky umožnia učiteľom zúčastniť sa tohto podujatia. Účastnický poplatok je 300 €. My chceme učiteľom dotovať  poplatok v plnej výške. Zámerom je takto podporiť pedagógov, ktorí budú môcť svoju osobnú skúsenosť a nadšenie preniesť na študentov. Nie nadarmo sa totiž hovorí: “Raz zažiť je viac, ako stokrát počuť.”Dotácia bude poskytovaná podľa poradia zaslaných prihlášok do vyčerpania sponzorských príspevkov.

Podpora lektorov preventívnych programov o holokauste 
(Preškolenie, vyškolenie a poslanie do škôl) 

Cieľom prednášok o holokauste je zvýšiť povedomie mladej populácie o závažnosti rasových predsudkov a mechanismoch ich vzniku a preventívne tak pôsobiť proti rizikovému správaniu a extrémizmu v spoločnosti. Je treba šíriť pravdu o faktoch druhej svetovej vojny, zvlášť o holokauste a príčinách antisemitismu. Navyše je možné aj touto cestou motivovať pedagógov i študentov k účasti na pochode. 

Cieľ
Dlhodobá podpora lektorov preventívnych programov holokaustu
Preškolenie, poslanie do škôl a koordinácia prednášok. 

Zvolená metóda
Na príklade holokaustu – konkrétnej historickej události – sa žiaci a študenti interaktívnou formou v rámci vzdelávacích aktivít dozvedia o hrôzach a zničujúcich dôsledkoch uplatňovania rasovej ideológie v praxi. Sú vedení k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatne uvažovali a rozvinula sa v nich citlivosť na prejavy predsudkov, rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie a extrémizmu, ktoré sa vyskytujú aj v súčasnej spoločnosti.

Profily lektorov

Jarmila Šimonová

Stredoškolská učiteľka DEJ, ANJ certifikovaná lektorka výučby Holokaustu ( absolventka programu Holokaust na Apalačskej univerzite, NC, USA)

Holokaust je téma a fenomén, ktorý sa týkal a stále týka všetkých nás. Je tiež prítomní v srdciach mladých ľudí, najmä tých, ktorí sympatizujú s rôznymi extrémistickými hnutiami, pre ktoré by nemalo byť problém ho zopakovať aj v 21.storočí. Počas učiteľského pôsobenia som si uvedomila nesmiernu dôležitosť výučby témy holokaustu hlbším a relevantnejším spôsobom ako nám to ponúkajú učebnice dejepisu. Rozhodla som sa preto vzdelávať v tejto oblasti a ponúkať na školách prednášky a semináre na túto tému. So študentmi a kolegami sme na evanj.gymnáziu v Košiciach spustili týždňový projekt, ktorý tam už roky úspešne beží. Takýto podobný projekt by som v spolupráci ICEJ a ACET rada rozbehla aj na svojej terajšej škole, popríde iných hosťujúcich školách. Vidím v tom hlboký význam a hodnotu večnosti.

Karin Miháľová

Je certifikovanou lektorkou programov primárnej prevencie, programov o holokauste a modernom Izraeli. Pracovala ako redaktorka Rádia7, kde sa venovala téme Židia a Izrael a táto téma sa jej stala natoľko srdcovou, že začala pracovať pre ICEJ – Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem, kde sa venuje koordinácii projektov spojených s témou antisemitizmu a obhajoby  štátu Izrael.

Podpora výstavby orientačnej cesty po trase úteku Vrbu a Wetzlera

Jedným z cieľov projektu Vrba-Wetzler Memorial, aby pochod mohol absolvovať ktokoľvek a kedykoľvek. S tým zámerom stále pracujeme na vyznačení trasy formou informačných tabulí na konkrétnych miestach, ktoré sa dajú identifikovať s príbehom úteku Vrbu a Wetzlera. Prvé také tabule boli osadené v lete 2021 vďaka spolupráci s miestnym úradom a Žilinským samosprávnym krajom, v obci Skalité, a to na miestach spojených s Andrejom Čaneckým. 

1. fáza – prípravná: identifikácia autentických miest na trase a logistika

  • Dohoda a komunikácia s obcami na území Poľska a Slovenska o umiestnení fyzických označení trasy: Informatívne panely priamo na trase s náhľadom trasy VWM.
  • Dohoda a komunikácia so zariadeniami na trase – ubytovanie a strava
  • Ku každému bodu na trase spracovanie historických textov s obrazovou prílohou a mapami, ktoré budú prostredníctvom QR kódov prístupné na webovej stránke memoriálu.
  • Dohoda s ubytovacími zariadeniami o používaní značky VWM

2. fáza – realizačná: vyznačenie orientačnej cesty

  • sprístupnenie trasy – aplikácia a web
  • Vývoj mobilnej aplikácie VWM: obsah – prístup k mapám, citácie z kníh hrdinov, stav počasia, ubytovacie možnosti, odporučenia, komentáre…
  • osadenie fyzických označení trasy  – Informatívne panely priamo na trase s náhľadom trasy VWM (v tejto fáze obec musí prevziať zodpovednosť za udržovanie)
  • komunikácia so zariadeniami a obcami na trase VWM

Obidve fázy si žiadajú dvoch ľudí na polovičný úväzok v teréne. Jedného na území Poľska a druhého na území Slovenska minimálne po dobu 10 mesiaco

Aktuálne

Vyvíjame webovú stránku trasy úteku hrdinov + vyznačenia orientačnej mapy na mapách.cz; vyjednanie autorských práv ku citáciám z kníh hrdinov. V tomto zámere úzko spolupracujeme s Nadáciou Milana Šimečku. 

Prihláste sa na odber noviniek

Kontakt

Vrba Wetzler Memorial

+421940601450 

 

Email

karin.vik@icej.cz