Pochod po stopách hrdinov
z Auschwitzu do Žiliny

Termíny:

 22.7. – 27. 7.2024

19.8. – 24. 8.2024 

Termíny na rok 2024

22. 7. – 27. 7. 2024 

19. 8. – 24. 8. 2024 

Vrba–Wetzler Memorial je spoločné dielo širokej komunity občanov, ktoré vzišlo z vízie Fedora Gála. Ide o praktický pokus kultivovať ducha pamäte národa so spoločným záujmom o budúcnosť. Našou primárnou motiváciou je akcia: pochod ľudí, ktorí myslia, cítia a nechcú byť len pasívnymi svedkami. 122 kilometrov peši po stopách Vrbu a Wetzlera z Osvienčimu do Žiliny, týždeň fyzického nasadenia, spoločných diskusií, ale aj osamelých meditácií ukončených v Žiline slávnostným záverom v synagóge je pre účastníkov silný a motivujúci zážitok. 

Vízia Fedora Gála sa stala skutočnosťou. Vznikla komunita ľudí rôznych vekových kategórií, kondície, vzdelania, vierovyznania a svetonázoru, ktorých spája jedna myšlienka. Svojou účasťou vyjadriť, že sa ich hlboko dotýka čo sa v čase holokaustu odohralo a spomínajú s nádejou do budúcnosti, že niečo také už naša spoločnosť nikdy nedovolí.   

  

  

 

 

  

Podujatie pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej 

a za finančnej podpory U.S.Steel

Počas pochodu, od Auschwitzu-Birkenau až do Žiliny sú čítané úseky z kníh hrdinov. Trochu lepšie si tak účastníci vedia predstaviť nebezpečenstvo, úskalia a nepohodlie, ktoré museli prežívať. Na ceste prekonávali nepriateľský terén, hliadky SS a boli odkázaní na pomoc neznámych ľudí, ktorí stáli na hrane a riskovali vlastné životy aj životy svojich rodín, aby im pomohli. 

Trasa 130 km je rozvrhnutá do piatich dní pochodu s jedným odpočinkovým dňom v obci Węgierska Górka. V rámci tohto odpočinkového dňa, kedy sa nepochoduje, máme pre účastníkov pripravený večerný program s váženými hosťami pochodu ako sú poprední historici, výzkumníci alebo významné osobnosti verejného života, ktoré svojim povolaním prispievajú k osvete našej spoločnosti.

Pred oficiálnym odštartovaním pochodu sa záujemcovia môžu prihlásiť na voliteľnú celodennú prehliadku Múzea Auschwitz-Birkenau. Posledný deň je časť trasy absolvovaná vlakom a pochod je zakončený večerným kultúrnym programom v neologickej synagóge v Žiline.

Etapy:

1. Auschwitz-Birkenau  – Pisarzowice                                                  32 km
2. Pisarzowice – Magurka Wilkowicka                                                 25 km
3. Magurka Wilkowicka – Szczyrk                                                          17 km
4. Szczyrk – Milówka                                                                                     25 km
5. Milówka – Zwardoň                                                                                   20 km
6. Zwardoň – Skalité, dále vlakem do Žiliny                                       12 km

Program:

Účastníci sa individuálne dopravia deň pred začiatkom pochodu, do Osvienčimu, kde budú mať zaistené ubytovanie v Centre Dialógu a Modlitby, http://www.cdim.pl/en (check-in od 14 hodin). Oficiálny začiatok programu je v nedeľu o 19:00, kedy budú rozdané informačné brožúry a vydané organizačné pokyny. Samotný pochod začína v pondelok ráno. 

Prehliadka celého táborového komplexu Múzea (Auschwitz I a Auschwitz II-Birkenau) nie je oficiálnou súčasťou pochodu, odporúčame však jej absolvovanie všetkým, ktorí s týmto miestom nie sú oboznámení. Záujemci sa možu zúčastniť skupinovej študíjnej prehliadky s odborným výkladom v nedeľu, teda deň pred zahájením pochodu, od 10:00. Kvôli objednaniu sprievodcu je nutné, aby ste záujem o prehliadku vyznačili v prihláške. Prípadné ubytovanie zo soboty na nedeľu, môžete taktisto navoliť vo formulári. 

V pondelok sa všetci účastníci zhromaždia v Auschwitz II-Birkenau pred hlavným vchodom do areálu. Odtiaľ sa vydajú do časti nazvanej Mexiko – na miesto, odkiaľ Vrba s Wetzlerom z tábora utiekli. Tam budú bližšie zoznámení s okolnosťami úteku a potom sa peši vydajú po trase dlhej takmer 120 km. 

Výpravou budú sprevádzať sprievodcovia a doprovodné vozidlá. Sprievodné vozidlo na pravidelných check-pointoch na trase čaká, a tí, ktorí už nevládzu, alebo nechcú pokračovať, môžu do neho nasadnúť a odviezť sa na ubytovanie. Na miestach, o ktorých sa vo svojich spomienkach zmieňuje Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler, sa budú čítať príslušné pasáže z ich kníh. Po celý čas pochodu je dostatok času k rozhovorom aj tichému premýšľaniu.

Posledný úsek na slovenskej strane zdolajú účastníci vlakom, rovnako ako vtedy hrdinovia na úteku. Po príjazde do Žiliny sa všetci odoberú do Pamätnej izby Wetzlea a Vrbu, kde bola spísaná ich Osvienčimská správa. Vo večerných hodinách sa v Neologickej synagóge v Žiline uskutoční stretnutie pre verejnosť, na ktorom budú mať

Služby a ceny: 

V jednom formulári môžete zaregistrovať až štyri osoby, ktoré sa budú považovať za jednu skupinu, ktorá môže bývať v jednej izbe, čo podľa možnosti zohľadníme pri organizácii ubytovania.

Na rok 2024 sme zjednodušili systém poplatkov. Bude platiť jednotná sadzba 8 700 Sk (359 Eur) na osobu. Poplatok zahrňa sprievodné služby, ubytovanie a stravu (raňajky a večere). Okrem toho si môžete objednať ubytovanie v Žiline, Osvienčime a ďalšie voliteľné služby, ktoré sú uvedené v registračnom formulári.

Poplatok sa vypočíta automaticky po vyplnení formulára sčítaním cien za všetky prihlásené osoby vrátane všetkých doplnkových služieb a prípadných objednaných tričiek. 

Jedlo sa počas dňa neposkytuje, avšak nepochodujeme cez púšť, takže máme dostatok príležitostí kúpiť si jedlo po ceste. V sobotu je pre všetkých účastníkov zabezpečený mini-raut v synagóge v Žiline.

Dôležité pokyny:

Prihlášky môžete podávať až do naplnenia ubytovacej kapacity, ktorá je obmedzená, preto odporúčame, aby ste s podaním prihlášky neváhali.

Účasť neplnoletých osôb mladších ako 18 rokov je možná len za prítomnosti ich zákonného zástupcu. Vzhľadom na fyzickú náročnosť pochodu a psychickú náročnosť prehliadky tábora smrti odporúčame účasť až od 15 rokov. Upozorňujeme, že pochod je fyzicky náročný aj pre dospelých (denne sa prejde 25-30 km). Prihlásením sa účastníci zaväzujú rešpektovať pokyny sprievodcov a pravidlá pochodu. Je potrebné uzavrieť cestovné zdravotné poistenie na celú dobu trvania pochodu a preukázať sa ním organizátorom na začiatku pochodu (občanom EÚ stačí Európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý pokrýva základné ošetrenie, ale odporúča sa uzavrieť cestovné poistenie aj pre nich).

 Tešíme sa na vás!

Pochod organizuje česká pobočka Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem,  pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. 

Termíny: 

22. 7. – 27. 7. 2024 

19. 8. – 24. 8. 2024 

Profily účastníkov

Milena Verešová

VrbaWetzlerMemorial nie je iba pochod. Je to cesta, pre niektorých aj životná. Kým v bežnom živote, ak máte šťastie, stretnete skvelých ľudí, tak na pochode ich stretnete aj bez šťastia. Prevedú vás kopcami aj rovinami, podelia sa s vami o všetko čo majú a mnoho z toho si môžete vziať aj domov. Pre mňa je šťastím komunita nás, pochoďákov. Som vďačná za úžasné priateľstvá, z ktorých čerpám celý rok. Pridať sa, znamená získať niečo nezaplatiteľné. Navyše mimoriadne rýchlo. Pochopíte to už vo Zwardoni.

Mojmír Kallus

Pochod je úžasný zážitek. Kdo se jednou zúčastní, má potřebu to opakovat, což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti.  

Společný cíl, kvůli kterému jsme se sešli,  nás spojuje, odstraňuje bariéry a stává se praktickou lekcí občanské angažovanosti ve prospěch důležitých hodnot,  které by neměly být zapomenuty.

Peter Húska

Prajem si, aby pochod pretrval minimálne 70 rokov… Silný príbeh vytvoril silnú komunitu, ktorá sa z roka na rok rozrastá a tým sa podľa mňa napĺňa zmysel a podstata autorov pochodu. Na príbeh útekuVrba-Wetzler a poslania tohoto aktu už nikto nikdy nezabudne.

Radovan Kazda

Na pochod VWM nechodím kvôli osobnému precíteniu úteku Vrbu a Wetzlera z koncentračného tábora. Dnes, v ére slobody a blahobytu, sa nám nepodarí zažiť riziko a utrpenie, ktoré podstúpia ľudia pre to, aby boli splnili svoj cieľ. Fyzické a psychické podstúpenie nie je nijako dôležité. Walter Rosenberg a Alfréd Wetzler neutekali z tábora kvôli sebe, ale s misiou zastaviť ďalšie transporty. Veď napokon, tí, čo prežili, často trpeli výčitkami svedomia. Pochod je možnosťou dozvedieť sa viac a pochopiť. No predovšetkým – a to je najdôležitejšie – pochopiť to v spoločnosti ľudí, ktorí to pochopiť chcú.

Rozália Vlasková

V roku 2015 som sa po prvýkrát zúčastnila pochodu Vrba Wetzler Memorial a odvtedy som ani v jednom roku pochod nevynechala. Jednoducho to nejde. Tento návyk som si nevypestovala len ja. Je nás viac, ktorí si plánujeme leto podľa termínu pochodu. Títo „závisláci“ sú jedným z dôvodov, pre ktorý sa do Osvienčimu každý rok vraciam. Pochod po stopách hrdinov – Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu – v sebe v unikátnom pomere mieša skvelú myšlienku, ktorú okamžite chcete podporovať a šíriť a skvelých ľudí, ktorých hlavná myšlienka prirodzene priťahuje. Preto sa tešíte na každý deň (miestami) úmorného kráčania. Preto vydržíte kráčať, aj keď ste nespali, lebo ste sa dlho do noci rozprávali s novými alebo starými priateľmi. Úspech úteku Rudyho a Fredyho bytostne závisel od priateľov v tábore smrti, od ich vlastného priateľstva aj od priateľstva neznámych ľudí, ktorí im na ceste pomohli. S úspechom pochodu Vrba Wetzler Memorial je to podobné.

Prihláste sa na odber noviniek

Kontakt

Vrba Wetzler Memorial

+421940601450 

 

Email

karin.vik@icej.cz