O nás

Zriaďovateľom VWM je Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem

Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem bolo založené v roku 1980. Slovenská pobočka ICEJ pôsobí ako občianske združenie od roku 2000.

Slovenská pobočka ICEJ je nevládna nezisková organizácia, ktorá je súčasťou globálnej siete International Christian Embassy Jerusalem so sídlom v Jeruzaleme. Celosvetovo zastupuje milióny kresťanov, cirkví a denominácií a je finančne aj programovo samostatná.

Naše aktivity vychádzajú z potreby jednoznačného vymedzenia sa voči množiacim sa snahám relativizovať holokaust, voči prejavom antisemitizmu, ale aj aktívne sa zasadzovať za právo demokratického Izraela na obranu voči teroru, delegitimizácii či akémukoľvek spochybňovaniu jeho existencie.

Motív

My ako spoločnosť sme zodpovední za to, aby v nej nebolo miesto pre nenávisť voči iným národnostiam.

Primárne ciele

Konfrontácia nenávisti

Vyjadrenie solidarity s Izraelom

Osvetové programy a vzdelávanie

Aktivity

  • Pietne a pamätné podujatia
  • Vzdelávacie programy
  • Diskusie na tému Izraela a Blízkeho východu
  • Spravodajstvo – Štvrťročník časopisu Slovo z Jeruzalema   
  • API – Aliancia pre Izrael je voľným združením inštitúcií či osobností, ktoré spája snaha podporiť aktivity vedúce k prehĺbeniu spojenectva Slovenska s Izraelom, ako jedinou demokraciou na Blízkom východe. (Zakladajúci členovia: slovenská pobočka Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ – International Christian Embassy Jerusalem), B´nai B´rith Tolerancia a Izraelská obchodná komora na Slovensku).

Prihláste sa na odber noviniek

Kontakt

Medzinárodné kresťanské
veľvyslanectvo Jeruzalem
(ICEJ Slovensko)
Ševčenkova 9
851 01 Bratislava

Email

info@icej.sk
www.icej.sk