O nás

Zriaďovateľom VWM je Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem

Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem bolo založené v roku 1980. Slovenská pobočka ICEJ pôsobí ako občianske združenie od roku 2000.

Česká pobočka ICEJ je nevládna nezisková organizácia, ktorá je súčasťou globálnej siete International Christian Embassy Jerusalem so sídlom v Jeruzaleme. Celosvetovo zastupuje milióny kresťanov, cirkví a denominácií a je finančne aj programovo samostatná. 

Naše aktivity vychádzajú z potreby jednoznačného vymedzenia sa voči množiacim sa snahám relativizovať holokaust, voči prejavom antisemitizmu, ale aj aktívne sa zasadzovať za právo demokratického Izraela na obranu voči teroru, delegitimizácii či akémukoľvek spochybňovaniu jeho existencie.

Motív

My ako spoločnosť sme zodpovední za to, aby v nej nebolo miesto pre nenávisť voči iným národnostiam.

Primárne ciele

Konfrontácia nenávisti

Vyjadrenie solidarity s Izraelom

Osvetové programy a vzdelávanie

Prihláste sa na odber noviniek

Kontakt

Vrba Wetzler Memorial

+421940601450 

 

Email

karin.vik@icej.cz